OM MERHAMET

Jajce, Bosnien och Hercegovina

Merhamets historia

Den muslimska välgörande organisationen ”Merhamet” grundades år 1913 i Sarajevo på ett förslag av Avdaga Kulovic, en av medlemmarna ur den mest respekterade medborgargruppen som snabbt insåg de kommande problemen. Sedan dess har Merhamet tillsammans med det bosniska folket överlevt två världskrig, genomgått landsförvisningar, landsflykt och tragedier. År 1947 kom en lag i f.d. Jugoslavien där dem förbjöd Merhamets vidare arbete mellan andra humanitära organisationer.

Efter demokratiska val insåg en rad respekterade människor att det bosniska folkets existens var hotat och därför förnyade man Merhamets verksamhet den andra februari 1991. På kort tid organiserades Merhamets nätverk inte bara på Bosnien och Hercegovinas territorium och grannländernas, utan även längre bort så som Australien, USA…

Merhamet i Sverige blev offentligt registrerad den 19 november år 1992 även om arbetet från en grupp entusiastiska människor fanns sedan tidigare. Boendes i Sverige så tittade de på situationen i Bosnien och Hercegovina och insåg att man behövde organisera och skicka hjälp dit, det var det de jobbade med.
Efter vårt folks ankomst i detta land så växte även styrkan, som vårat folk bar med sig och som ledde till att man organiserade en kommitté inom Merhamet runtom i Sverige. Efter en kort tid hade Merhamet över 300 ombudsmän som besökte vårt folk, svenska institut och samlade in hjälp som skickades till Bosnien och Hercegovina.
Ombudsmännens arbete och erat deltagande kan vi i den här korta överblicken bedöma som väldigt framgångsrikt, kanske i någon snar framtid kan vi bearbeta detta med mer information och detaljer.

Till slut vill vi säga att Merhamet har redan från första början av sitt arbete låtit erkända revisorbyråer göra årsredovisningen, innan Merhamets Årsstämma.