Soppkök

Aktiviteten genomförs i december varje år.

Informstionen skickas till alla registrerade medlemmar hos MDD Merhamet Sverige, på deras registrera adresser.

Insamlad och donerad gåvor publiceras i informationsblad i Bosnien och Hercegovina.