Medlemskap

En del av medlemskapet hade möjlighet att leverera de insamlade medlen till Bosnien och Hercegovina genom en konvoj, sova i lastbilar, vänta vid gränsövergångar ibland i flera dagar, köra på svåra vägar och titta på avgrunden. Genom att bära färdigmat sparar de matkostnaderna, med bara ett mål: att nå målet och ge hjälp.

En särskild roll i Merhamet of Sweden spelades av de kommissionärer som redan har nämnts och som genom att gå från dörr till dörr introducerade människor med god vilja till gemensamma avsikter. Även om de ibland stötte på förödmjukelser, avskräckt det inte dem, men de fortsatte, vilket förtjänar högsta beröm.

De resultat som uppnåtts i Merhamet of Sweden skulle inte ha uppnåtts om det inte hade varit för den osjälviska avsägelsen. Alla merhametlije-medlemmar som har deltagit i Merhamets hairli-åtgärder hittills kan vara nöjda eftersom de med sin separering gav sin del i att uppnå de uppnådda resultaten. Deras förtroende var uppenbart gentemot personkommissionärerna, till vilka de överlämnade medlen, och kommissionärerna överförde dessa medel till Merhamets konto …

Den individuella medlemsavgiften är 100 kr per år.

Varje person betalar en medlemsavgift eller om han stöder Merhamet Sveriges verksamhet, blir medlem i Merhamet och får ett lämpligt medlemskort. Du kan se utseendet på kortet här.