Bli fadder för barn utan förälder/-rar i Bosnien & Hercegovina

Med undertecknandet av Daytonavtalet omdirigerade Merhamet MDD of Sweden sin strategi för att rikta bistånd till de kategorier som mest behöver hjälp. Tusentals barn, kvar utan en eller båda föräldrarna, tvingar oss att ge dem åtminstone materiell komfort för att lösa deras vardagliga problem. Detta behov märktes 1996 och den första organiserade åtgärden från utlandet initierades av Merhamet från Sverige.

Med avtalet med Organization of Martyrs Families and Killed Fighters of BiH, från vilket vi fick en lista över föräldralösa barn, och tack vare vårt folk som bär merhamet (nåd) i sina hjärtan, tillhandahölls det under denna period från början av 1997 till slutet av 2022. ) över 6000 ettåriga stipendier för föräldralösa barn i Bosnien och Hercegovina. Det lägsta månatliga beloppet för stipendiet är 50 KM (för närvarande 300 SEK).

Efter slutet av det ettåriga stipendiet kände vi behovet av att förklara denna ädla handling permanent och att fortsätta att hjälpa föräldralösa i Bosnien och Hercegovina med hjälp av ädla människor. Det är värt att nämna att vi har stipendiater som har beviljat stipendier sedan början av denna åtgärd eller de som ger stipendier till fler barn (två, tre barn (). Några islamiska samhällen och bosnisk-hercegovinska föreningar, vissa allianser, IMC … gick också med i åtgärden.

Namnen på alla dessa givare kommer alltid att vara skrivna i dessa barns sinnen och kommer att leva så länge de lever, idag föräldralösa och morgondagens bildade personligheter.

Du kan se listan över stipendieägare i bifogade dokument (bifogade i alfabetisk ordning).

Vi tar tillfället i akt att bjuda in alla ädla människor att gå med i denna åtgärd så att de kan hjälpa så många barn som möjligt utan båda föräldrarna i Bosnien och Hercegovina och barn med lägre ekonomisk status i Bosnien och Hercegovina.

Mer information om stipendier kan erhållas genom Merhamet eller från det bifogade avtalet som undertecknats mellan stipendiatinnehavaren och Merhamet Sweden som arrangör av denna åtgärd.

Avtal för barn utan förälder

Så om du vill ansöka om ett stipendium för ett barn, fyll i dina uppgifter i de grå fälten från ansökningsavtalet. Skriv ut eller spara sedan i pdf på din dator och skicka till e-post:

info@merhamet.se

eller på: MDD Merhamet Sverige, Box 591, 721 10 Västerås

__________________________________________

Om du vill se listan över stipendieägare eller resultaten av åtgärden kan du klicka på önskad länk.

Lista över stipendie – individer

Lista över stipendie – organisationer

Resultat av stipendieåtgärden