IFTARI -2024” (matpaket)

Inom sina regelbundna aktiviteter så organiserar Merhamet, för 20 gången i rad, aktiviteten iftari under Ramadan.

Som ni flesta redan har fått reda på så var förra årets aktivitet väldigt lyckad där vi har delat ut 2800 paket. Med andra ord, denna aktivitet har blivit en tradition. Att detta tas emot på ett bra sätt bland vårat folk blir än mer tydligt då allt fler väljer att bidra, både gamla och nya medlemmar.

Vi hoppas att vi i år, under tiden för ibadet, kommer genomföra denna aktivitet med bättre resultat än förra året och med än mer packade och utdelade paket. Än mer viktigt är att denna aktivitet genomförs lyckad under tiden för denna pandemi, under denna tid då folk är begränsade i sina dagliga aktiviteter och införskaffandet av nödvändiga livsmedel. Om vi även har i åtanke att vissa har blivit arbetslösa så har vi alla ett extra ansvar, inte bara för situationen som råder i Bosnien och Hercegovina utan även i hela världen.

Naturligtvis finns det de som inte känner till våra aktiviteter. Vi kommer att göra en tjänst för både dem och andra om vi guidar och möter dem.

Insamlingen kommer att pågå till den 09 april 2024.

Förverkligandet av åtgärden sker omedelbart efter att resultaten sammanfattats.

Om du vill veta mer information kan du ringa Merhamet Sverige.

Med ditt bidrag kommer du att göra det möjligt för oss att behaga ett stort antal fastande människor och återvändande i Bosnien och Hercegovina också i år.

FORMULÄR vid distribuering

Genom att klicka på länken ovan kan du skriva ut och använda det här formuläret när du distribuerar paket, som du kan vidarebefordra till:

E-postadress: info@merhamet.se

eller mobil / viber / whatsapp: +46 70 555 2717