Akut hjälp

Denna åtgärd är en permanent åtgärd eftersom den varar hela året, eftersom medlemmar betalar under året och förfrågningar kommer under hela året till Merhamet Sveriges adress eller e-post (info@merhamet.se).


Baserat på donationer från våra medlemmar samlas en del av medlen in, som vi delar ut under året för behandling eller operation av personer som skickar oss en begäran om hjälp med bevis för deras medicinska tillstånd (nyligen gjorda medicinska fynd).
Under året distribuerar vi de insamlade medlen och skickar dem till 30-50 nödsituationer för: operationer och behandlingar. Om det inte finns några medel i den fonden kan vi inte donera någonting förrän nya medel anländer, så många fall väntar. Vi försöker fördela de insamlade medlen till ett större antal ärenden på grund av det och de medel vi skickar kommer att vara i mindre belopp. I slutet av året slutför vi arbetsrapporten där vi registrerar: till vem pengarna skickades och hur mycket som skickades, vilka organisationer som deltog och med hur mycket pengar de deltog. Rapporten skickas till alla medlemmar i Merhamet för information.

Vi försöker från denna fond att stödja andra organisationer i deras humanitära arbete genom att samla in en del av medlen och betala till Merhamet och Merhamet lägger till en del av medlen och skickar dem till mottagaren för hans behov. När vi betalar mottagaren anger vi hur mycket varje organisation deltog i den skickade delen av det humanitära biståndet.

Det är viktigt att följande skickas till IBAN, SWIFT och mottagarens adress (där bankkontot är registrerat) när ansökan skickas.