Članstvo i povjerenici

Jedan dio članstva imao je priliku da posredstvom konvoja za Bosnu i Hercegovinu dostavi prikupljena sredstva, spavajući u kamionima, čekajući na granicnim prijelazima ponekad i više dana, vozeći teško prohodnim putevima i pri tome gledajući u provalije. Noseći pripremljenu hranu štedjeli su na troškovima ishrane, samo sa jednim ciljem: da se stigne do odredišta-dostavi humanitarnom pomoć.

Posebnu ulogu u radu Merhameta Švedske imali su povjerenici koji su već pomenuti i koji su obilazeći od vrata do vrata upoznavali ljude dobre volje sa zajedničkim namjerama. Iako su ponekad nailazili i na poniženja ipak ih to nije obeshrabrilo nego su nastavljali dalje, što zaslužuje najveće pohvale.

Postignuti rezultati u radu Merhameta Švedske ne bi se ostvarili da nije bilo nesebičnog odricanja. Sve merhametlije-članovi koji su učestvovali do sada u Merhametovim hairli akcijama, mogu biti zadovoljni jer su svojim odvajanjem dali svoj udio u ostvarivanju postignutih rezultata. Njihovo povjerenje bilo je evidentno prema osobama-povjerenicima, kojima su sredstva predavali, a povjerenici su ta sredsdva dalje proslijedivali na račun Merhameta…

Pojedinačna članarina je 100 švedskih kruna godišnje.

Svaka osoba uplatom članarine ili ako podržava aktivnosti Merhameta Švedske, postaje član Merhameta i pri tome dobija prigodnu člansku karticu. Izgled kartice možete da vidite ovdje.