Merhametova historija

Jajce, Bosnien och Hercegovina

Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet” osnovano je 1913. godine u Sarajevu na prijedlog r.Avdage Kulovica, jednog iz grupe uglednih gradana koji su uvidjeli nadolazece probleme. Od tada je Merhamet sa bošnjackim narodom preživio dva svjetska rata, prolazeci kroz egzoduse, izgnanstva i tragedije da bi 1947. godine donešen dekret o zabrani rada Merhameta.

Nakon demokratskih izbora grupa uglednih ljudi uvidajuci nastupajuce probleme bošnjackog naroda obnavlja rad Merhameta, 02.02.1991. godine. Za kratko vrijeme se mreža Merhameta organizovala ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine nego i u susjednim zemljama, te na dalje prema Australiji, Americi….

Merhamet u Švedskoj zvanicno je registriran 19.11.1992. godine iako je rad jednog broja entuzijasta postojao i ranije. Oni su, boraveci u Svedskoj sagledajuci situaciju u Bosni i Hercegovini uvidjeli da je pomoc potrebno organizovati i slati, na cemu su i radili.

Dolaskom velikog broja naših ljudi na ove prostore rasla je i snaga, koju su naši ljudi nosili sa sobom što je dovelo do organiziranja odbora Merhameta širom Švedske. Za kratko vrijeme Merhamet je imao preko 300 povjerenika koji su obilazili naše ljude, švedske institucije i prikupljali pomoc koja je slata za Bosnu i Hercegovinu.

Rad povjerenika i vaše ucešce možemo u ovom skracenom pregledu a ocijenimo veoma uspješnim, a možda u nekom buducem vremenu da to obradimo sa više informacija i detalja, koji iziskuju vece ulaganje i više vremena. Na kraju ovog dijela treba napomenuti da je Merhamet od samog pocetka svog djelovanja prepustio kontrolu priznatim revizionim biroima koji su na kraju svake godine dali svoje mišljenje o radu Merhameta u Švedskoj.