MERHAMET MDD SVERIGE, PENNY APPEAL AUSTRALIA OCH HO MERHAMET MDD LEVERERAD 136 000 KM FÖR SOPPKÖK I BOSNIEN OCH HERCEGOVINA