MOGUĆNOST DEKLARISANJA I POVRAT DIJELA UPLAĆENIH SREDSTAVA HUMANITARNE POMOĆI

MDD Merhamet Švedske je registrovan gåvomottagare od: 01.01.2020.

Prema novoj Odluci Vlade, obnavlja se ranija Odluka koja je bila stopirana prije nekoliko godina. Svi oni koji izdvajaju sredstva za humanitarnu pomoć i za naučna istraživanja, imaju mogućnost da posredstvom godišnje deklaracije dobiju povrat dijela uplaćenih sredstava. Deklarisanje je moguće ukoliko ste uplatu izvršili posredstvom Organizacija koje su registrovane kod Skatteverketa kao: GÅVOMOTTAGARE.

Pri uplatama je bitno sljedeće:

  1. Uplate moraju biti minimalno 200 sek, po jednoj transakciji,
  2. Povratak se vrši ako ste u toku godine uplatili, ukupno, preko 2.000 švedskih kruna,
  3. Gornja granica je takodje limitirana na 12.000 SEK.
  4. Moguće je posredstvom godišnjih deklaracija, da se donatorima vrati 25% od ukupno doniranih sredstava (povrat od 500 SEK do 3.000 SEK).

Pri dobijanju deklaracije već ćete imati upisano u deklaracijama, koliko ste donirali i preko koje organizacije.

Sve akcije koje Merhamet vodi su obuhvaćene odnosno imate pravo na povrat pri deklarisanju za sve u Merhametovim akcijama.

Obaveze MDD Merhameta Švedske

Postojeća baza se nastavlja da vodi, tako da se može dokumentovati i provjeriti da li su traženi uvjeti udovoljeni odnosno da li Merhamet ispravno udovoljava zadatim zahtijevima. Merhamet je svake godine imao kontrolu od Skatteverketa, zbog toga je bitno nastaviti pratiti definisana pravila i nije moguće vršiti naknadne promjene u bazi podataka.
                      Iz pomenute baze podataka se mora za svakog donatora poslati Skatteverketu, do 31.januara, popunjeni formular KU65.
                      Na vama je da provjerite u deklaraciji da li je iznos tačan odnosno kompletan (od Merhameta ili od drugih registrovanih Gåvomottagare).
Obzirom na obimnost posla i povećanih troškova, jako je bitno da nas podržite sa plaćanjem članarine.

Postoje familije koje u toku godine uplate preko 12.000 sek humanitarne pomoći. Novom odlukom Vlade, omogućuje se da se u okviru familije raspodijeli iznos donirane humanitarne pomoći.
Npr. Jedna osoba bračnog para je uplatila 16.000 sek a druga osoba bračnog para nije donirala ništa. Pri deklarisanju druga osoba bračnog para nema pravo na povrat jer nije donirala ništa (ili je donirani iznos manji od donje granice od 2.000 sek). Pri tome prva osoba bračnog para ima pravo na povrat samo 3.000 sek (25% od 12.000 sek). Novom odlukom Skatteverketa omogućuje da bračni parovi podijele doniranih 16.000 sek u svojim godišnjim deklaracijama.
Ukoliko su podijelili da je prvi bračni par donirao 4.000 sek a drugi bračni par donirao ostatak od 12.000 sek u tom slučaju dobijaju povrat oba bračna para. Prvi bračni par dobije povrat od 1000 sek a drugi bračni par dobije povrat od 3.000 sek. Dakle ukupno dobiju nazad 4000 sek. Prema tome kada bračni parovi drugačije raspodjele u svojim deklaracijama, familija dobije više 1.000 sek povrata, posredstvom godišnje deklaracije. Ovo je pogotovo bitno za stipenditore koji u toku godine doniraju veću sumu novca, pa i vise od 16.000 sek.
Dakle ovaj dio možete samo vi uraditi onako kako vama više odgovara nakon dobijanja deklaracija od Skatteverketa na potpis. Po istom principu kao što se čini za: „ROT-avdrag“.
Jako je bitno da pravovremeno šaljete podatke ukoliko ste promijenili adresu boravka iz razloga vraćanja pošte. Mi ne dobijamo ni od koga podatke o promjeni adrese ukoliko nam vi ne dostavite novu adresu.
Obzirom da u bazi Merhameta sada imamo preko 6.800 adresa, od preko 11.600 članova, možete pretpostaviti koji posao i koju obavezu imamo. Sve to činimo da bi članovi-donatori imali pravo povrata donirane humanitarne pomoći, a pri tome imamo samo vašu novčanu podršku u vidu članarine.
Radi lakšeg praćenja uplaćenih sredstava, bitno je da na uplatnici navodite vaše podatke (ime, prezime i adresu). Mi u bazi podataka imamo jednog nosioca adrese a ostali članovi (bračni par i djeca) su registrovani u našoj bazi podatatka kao dio familije.

Povrat doniranih sredstava humnitarne pomoći počinje vrijediti od 2020 godine i moći će se deklarisati u deklaraciji koja vam dodje do 31.marta svake godine, do eventualnog ponovnog ukidanja od strane Vlade.